BİZİ ARAYIN
444 30 84
E-POSTA
bilgi@restopos.com
ÇALIŞMA SAATLERİ
Uzaktan Erişim

KVKK Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra
“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde
bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; işbu haklara ilişkin olarak veri sorumlusu olan Şirketimize yapılacak
başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza
iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede Şirketimize “yazılı” olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; Başvuru Sahibi’nin şahsen
başvurusu ile, noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik
imza” ile imzalanarak Şirketin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde ve hangi kanallar ile tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

• Şahsen başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, Şirketin “Yeni Batı Mahallesi 2392. Sokak, No: 49, 06560
Yenimahalle / Ankara” adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması
suretiyle yapılacaktır.

• Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, Şirketin “Yeni Batı Mahallesi 2392. Sokak, No: 49, 06560 Yenimahalle / Ankara” adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

• Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru,
bilgi@restopos.com e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”
yazılması suretiyle yapılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde
alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin
tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacak olup; yanıtlarımız KVKK’nın 13’üncü maddesinin ilgili
hükmü uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

KVKK tarafından öngörülen ücret tarafınızdan talep edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca hazırlanan BİLGİ TALEP FORMU aşağıda verilmiştir.

 

 

has been added to the cart. View Cart